Nieuws

Reuzenberenklauw overwoekert Almere, achterstand in onderhoud

today9 juli 2024 2

Achtergrond
share close

De reuzenberenklauw staat in bloei en dat leidt op veel plekken tot overlast. De gemeente Almere heeft haar handen vol aan de bestrijding van de invasieve exoot, die flinke blaren kan veroorzaken. Omdat de zaden van de berenklauw heel ver weg kunnen waaien en tien jaar in de grond blijven zitten, is het dweilen met de kraan open.

Op meerdere plekken in Almere groeit de berenklauw extreem hard. Een Almeerder meldt aan 1Almere dat de plant de vluchtstroken langs de snelweg blokkeert waardoor je niet meer veilig kan opstellen bij pech. Een inwoner uit Literatuurwijk zegt dat de reuzenberenklauw zelfs de tuinen binnendringt.

Achterstand onderhoud

Wethouder Micha mos vertelt dat de berenklauw binnen de gemeente toeneemt. Op gemeentelijk grondgebied wordt momenteel het reguliere beheer uitgevoerd, waarbij de bloei van de berenklauw wordt voorkomen. Daarnaast worden groenaannemers ingezet voor het uitgraven en maaien van de planten. “In Almere heeft de aannemer achterstand, maar hij is volop bezig met het verwijderen van de bloeiende reuzenberenklauw”, zegt de wethouder.

Mos geeft aan dat het probleem niet meteen opgelost zal zijn: “De reuzenberenklauw wordt alleen beheerst, we krijgen de plant niet volledig weg.” Als de gemeenteraad meer maatregelen wil, dan moet er volgens de wethouder gesproken worden over extra financiële middelen.

Almeerders steken zelf de handen uit de mouwen

Bewoners kunnen meldingen maken bij de gemeente als ze woekerende berenklauw signaleren. Een inwoner van Almere Haven laat aan de partij BIJ1 weten de afgelopen vier maanden regelmatig meldingen te hebben gedaan over de berenklauwen in de woonwijk. Inmiddels is de berenklauw twee meter hoog en krijgt de bewoner telkens te horen dat de planten binnen twee weken worden verwijderd. Almeerders worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd omdat niet altijd duidelijk is of de provincie of de gemeente eigenaar van de grond is.

Wethouder Mos benadrukt dat bewoners niet zelf de berenklauw moeten verwijderen vanwege de specifieke onderhoudsmaatregelen die nodig zijn. Toch zijn er in Almere meerdere mensen die de berenklauw zelf verwijderen. Zo gaat een groep vrijwilligers in het Spanningsveldbos iedere week op pad om de berenklauw te verwijderen, beschermd met kleding die armen en benen bedekt.

Aanpak bestrijding

Het valt BIJ1 op dat ondanks de opdracht vanuit het Rijk om de reuzenberenklauw te bestrijden, dit niet voldoende lijkt te gebeuren. “De planten moeten voor de bloeitijd verwijderd worden, en deze bloeitijd is nu.”

BIJ1 heeft een motie ingediend waarin ze voorstellen om ergens midden in Almere te starten met tweewekelijks maaien en dit gebied geleidelijk uit te breiden. Hiermee willen ze voorkomen dat de planten bloeien, nieuwe zaden vormen en zich verder verspreiden. Ze roepen het college op om te onderzoeken of een structurele aanpak de verspreiding van de plant kan tegengaan.

Foto: Marion van Lomwel

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Burgemeester Almere benoemd tot nieuwe voorzitter Geschillencommissie

Burgemeester Hein van der Loo wordt de nieuwe voorzitter van het Bestuur van de Geschillencommissie. Deze commissie biedt mensen een platform om klachten over producten of diensten in te dienen, waarbij zij advies geeft, bemiddelt of uitspraken doet. Hij krijgt daar een vergoeding van 500 euro per maand voor. De Geschillencommissie geeft toegang tot 8 klachtenloketten en 84 geschillencommissies verspreid door het hele land. Het bestuur van de Geschillencommissie zal […]

today8 juli 2024 3


0%