Nieuws

Partijen in raad aarzelen over flexwoningen bij bedrijventerrein De Binderij

today21 april 2023 81

Achtergrond
share close

De voorgenomen komst van 200 flexwoningen bij bedrijventerrein De Binderij in Almere is nog geen gelopen race. Dat bleek donderdagavond tijdens de Politieke Markt. Een aantal ondernemers op het bedrijventerrein in Almere Stad maakte gebruik van het inspreekrecht.

Zij probeerden de raadsleden te overtuigen van hun standpunt dat de tijdelijke woningen bij het terrein een onverstandige keuze zijn. Meerdere fracties gaven aan de bezwaren van de ondernemers zeer serieus te nemen.

Het college van burgemeester en wethouders wil op drie locaties in de stad in totaal 600 tijdelijke woningen bouwen om zo de woningnood aan te pakken. Het gaat naast bedrijventerrein De Binderij om een open strook bij Nobelhorst-Oost en een veld bij Sportpark Fanny Blankers-Koen. De woningen zouden blijven staan voor een periode van 15 jaar.

‘Nu al druk’
Volgens de aanwezige ondernemers is het op De Binderij nu al erg druk. De ondernemers vrezen dat de wegen op het bedrijventerrein het niet aan kunnen als er meer verkeersbewegingen komen. Eén van de insprekers gaf aan dat vrachtwagenchauffeurs nu al moeite hebben om zich in het gebied te verplaatsen. De komst van 200 woningen en de geparkeerde auto’s van de bewoners zouden voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Een andere inspreker gaf aan zich zorgen te maken over het voortbestaan van zijn bedrijf. Meerdere bedrijven op De Binderij zouden vallen in een categorie van bedrijven waar veel lawaai wordt gemaakt en waar ook ‘s avonds laat veel vrachtverkeer plaatsvindt. De ondernemer zei te vrezen dat hij weg moet als toekomstige bewoners daarover gaan klagen.

‘Terechte zorgen’
Jurgen Morgenstond van de VVD zegt het terecht te vinden dat er zorgen worden geuit. “En dan is het aan de raad om te luisteren.” Morgenstond zegt benieuwd te zijn naar de reactie van wethouder Julius Lindenbergh op de inbreng van de ondernemers. “Hoe zit het met de parkeerdruk?” vraagt Morgenstond zich af. “We willen wel dat Almere bereikbaar is, ook bedrijfsmatig, als je als ondernemer afhankelijk bent van de goede toegankelijkheid van het vrachtverkeer.”

Ook Eibert Draisma van de SP vindt dat de raad aandacht moet hebben voor de bezwaren van de ondernemers. “Maar we moeten ook rekening houden met de belangen van al die woningzoekenden in Almere. Het is aan ons om die afweging te maken.” Draisma twijfelt over de verkeersdruk op het terrein.

“De woningen komen op loopafstand van station Muziekwijk. Ik verwacht dat die mensen zo verstandig zijn om geen auto te nemen en gewoon met de trein te gaan.” Draisma zegt de keuze van wethouder Lindenbergh voor deze locatie te steunen. “Ik heb al die andere locaties bekeken en het rapport met de locatiekeuze. En dit lijkt mij een verstandige voorkeurskeuze.”

‘Goed luisteren’

Rene Dekker van ApOpa zegt de keuze voor De Binderij niet te begrijpen. “Er was nog een veldje dat leeg was dus ik denk dat de gemeente dacht; nou kom, dat kunnen we ook wel gebruiken.” Volgens Dekker is het onduidelijk en onwenselijk dat de 600 woningen over meerdere locaties moeten worden verdeeld. “Bij Nobelhorst heb je nog zoveel ruimte dat je makkelijk 600 woningen kunt centreren.”

Volgens Dekker moet de raad goed luisteren als ondernemers zeggen dat zij vrezen voor hun toekomst. “Ik heb in mijn hele carrière in Amsterdam moeten werken omdat er hier geen werk voor me was. En moest ik elke dag pendelen. Daar willen we nu steeds meer vanaf. Als dat je dit nu op deze manier gaat verergeren, ja, dan is het hek van de dam.”

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor in te stemmen met de drie voorkeurslocaties voor de flexwoningen. Als de raad instemt, kunnen daar dan plannen voor worden uitgewerkt. Zover is het nog niet. De gemeenteraad praat er verder over na de meivakantie.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Flevo-landschap wil sloop van De Trekvogel doorzetten

Het Flevo-landschap geeft geen gehoor aan het verzoek van wethouder Kees Ahles om de sloop van het oudste gebouw van Almere, De Trekvogel, tijdelijk stil te leggen. Ahles vroeg dat in opdracht van de gemeenteraad, die uitstel wil omdat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) nog bekijkt of het gebouw een Rijksmonument kan worden. Toch krijgt het Platform Behoud de Trekvogel, dat probeert het voormalige bezoekerscentrum te behouden, zijn zin. De sloop wordt in de praktijk toch […]

today20 april 2023 124


0%