Nieuws

Ministerie zet opvang kansarme asielzoekers in PI Almere door

today30 maart 2023 44

Achtergrond
share close

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente Almere gevraagd om mee te werken aan het inrichten van een opvang voor kansarme asielzoekers in de Penitentiaire Inrichting Almere. Het college van burgemeester en wethouders heeft gesprekken gevoerd met het ministerie en daarbij aangegeven dat er grote zorgen bestaan. Het college wil alleen meewerken als er keiharde garanties gegeven worden dat de veiligheid van de omgeving niet in het geding komt. De gemeenteraad bespreekt de kwestie donderdagavond.

Nederland heeft te maken met een grote instroom van asielzoekers, waarvan bepaald moet worden of zij mogen blijven. Een deel van de asielzoekers wordt op voorhand kansarm genoemd, omdat zij niet in het land asiel hebben aangevraagd waar ze Europa zijn binnengekomen. Volgens Europese regels moet dat wel. Daarnaast zijn er ook asielzoekers die uit een land komen waarvan is vastgesteld dat het een veilig land is. De kans op een verblijfsvergunning in Nederland is dan ook klein.

Het ministerie wil deze vluchtelingen opvangen op een centrale locatie in het land en kwam uit bij de gevangenis in Almere Buiten. In augustus vorig jaar werd duidelijk dat Almere nadrukkelijk in beeld was. Het doel is om de vluchtelingen korte tijd op te vangen en ze snel uitsluitsel te geven of ze mogen blijven.

Trainingscentrum wil zich ook vestigen in de PI
Op dit moment is er nog een andere gegadigde voor de PI Almere en dat is het bedrijf TTC dat een militair trainingscentrum in het pand wil beginnen. De VVD en PVV waren hier enthousiast over, maar het college van burgemeester en wethouders geeft nu aan dat dit initiatief weinig kans maakt. Het Rijksvastgoedbedrijf is namelijk eigenaar van de PI Almere en heeft het pand aangeboden aan het Centraal Orgaan asielzoekers (COA), na een verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Het college van B en W trekt hieruit de conclusie dat het gebouw dan niet meer verhuurd kan worden aan een andere partij dan het COA.

Veiligheid
Van kansarme asielzoekers is bekend dat zij relatief vaak verantwoordelijk zijn voor overlast. Ook plegen zij vaker strafbare feiten dan kansrijke asielzoekers. De gemeente Almere maakt zich daar zorgen over. Het college van B en W wil alleen meewerken als er harde afspraken komen over het beperken van overlast en het voorkomen van strafbare feiten. Daarnaast moet er een ‘noodstop’ komen die de gemeente kan gebruiken als het uit de hand loopt. In dat geval wordt de opvang stilgelegd.

Het ministerie zegt met een ‘extra stevig team van medewerkers in een hoge bezetting’ naar Almere te komen om de veiligheid te borgen. Eventueel kunnen extra beveiligers worden ingezet. Asielzoekers die alsnog de fout ingaan kunnen overgeplaatst of zelfs vastgezet worden. Van de groep die in de PI verblijft wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk in het gebouw blijven en deelnemen aan een dag- en een avondprogramma.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan van de PI Almere staat een opvang voor asielzoekers op dit moment niet toe en zal dus moeten worden gewijzigd. Volgens het voorstel dat de gemeenteraad donderdagavond bespreekt kan het college relatief eenvoudig het bestemmingsplan wijzigen. Weigeren kan alleen als het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Daaronder vallen bijvoorbeeld geluids- en geurhinder, gevaar en verkeersoverlast.

Overigens kan het ministerie een eventuele weigering naast zich neerleggen door de opvang tot een project van nationaal belang te verklaren. In dat geval doet het er niet meer toe wat een lagere overheid vindt. Het ministerie heeft in augustus vorig jaar van die mogelijkheid gebruik gemaakt bij de opvang van asielzoekers in een hotel in Tubbergen. Staatssecretaris Van der Burg, noemde dat besluit destijds “een nederlaag, maar wel noodzakelijk”. Uiteindelijk zag het ministerie af van het plan vanwege het massale verzet in het dorp.

Vertrouwen
In het voorstel voor de gemeenteraad van Almere staat dat het college voldoende vertrouwen heeft om er met het ministerie uit te komen. De kwestie komt donderdagavond om 19:00 uur aan de orde op de Politieke Markt.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Gemeente blundert bij aanbesteding, bouw woontorens Duin start nog niet

De gemeente Almere heeft een gevoelige tik op de neus gekregen van de rechtbank. Almere wilde projectontwikkelaar VanWonen via de rechter dwingen om te starten met de bouw van drie woontorens in Almere Duin. Maar de gemeente heeft geblunderd bij de aanbesteding, zo oordeelt de rechter. Gebouwd wordt er dus voorlopig niet. De gemeente heeft het project aan VanWonen gegund op basis van een voorwaardelijke inschrijving. Officieel kan dat niet. Almere had […]

today29 maart 2023 109


0%