Nieuws

Iedereen kans op een sociale huurwoning? Almere worstelt ermee

today3 mei 2023 55

Achtergrond
share close

Hoe zorg je ervoor dat mensen nog kans maken op een sociale huurwoning? Met die vraag zit de gemeente Almere in haar maag. Achterstanden bij de verplichting om huizen toe te wijzen aan statushouders hebben namelijk tot gevolg dat anderen zo goed als kansloos worden.

Naast statushouders is er nog een aantal speciale doelgroepen die voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld mensen die net uit een ggz-instelling komen, ex-gedetineerden, of dakloze gezinnen met minderjarige kinderen.

Lastige spagaat
Het college van B en W zoekt naar mogelijkheden om te voorkomen dat mensen die niet tot een speciale groep behoren volledig buiten de boot vallen. “Ook andere inwoners van de gemeente hebben behoefte aan betaalbare woningen”, zo is de boodschap. Toch is dat op korte termijn niet haalbaar door een gebrek aan sociale woningen en achterstanden bij het plaatsen van statushouders.

De provincie Flevoland heeft de gemeente Almere opgedragen om uiterlijk op 2 juni een plan van aanpak klaar te hebben voor het onderbrengen van statushouders. Dit zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Er zijn grote achterstanden bij de plaatsing daarvan. De gemeente heeft al drie keer uitstel gekregen en het geduld van de provincie is inmiddels op. Eind maart werd bekend dat er nog 480 statushouders wachten op een huis. Die moeten voor het einde van dit jaar worden geplaatst.

Lukt het Almere niet om aan de opdracht te voldoen, dan grijpt de provincie in. In het uiterste geval wijst de provincie zelf plekken in Almere aan waar flexwoningen gebouwd gaan worden. De rekening wordt vervolgens bij de gemeente neergelegd.

Zoeken naar oplossingen
Volgende week donderdag gaat het college van B en W over het probleem in gesprek met de gemeenteraad. Ter voorbereiding daarop worden enkele suggesties gedaan.

Zo wil Almere er bij het COA op aandringen vooral gezinnen aan de stad te koppelen. In het sociale woningaanbod zijn namelijk meer eengezinswoningen te vinden dan appartementen voor één of twee personen.

Ook zal ingezet worden op kamerverhuur. Het streven is om drie eenpersoonshuishoudens te plaatsen in één woning. Almere wil niet alleen met woningcorporaties in gesprek gaan over het bereiken van de doelen, maar ook met andere verhuurders van woningen.

Verder wordt de suggestie gedaan om in een deel van de flexwoningen die in het Annapark gepland staan in te zetten voor statushouders.

Wat betreft het college van B en W is alles erop gericht dat ook normale woningzoekenden weer perspectief krijgen op een huis. “Maar door de schaarste enerzijds en de ontstane achterstanden als gevolg van de opgelegde taakstelling en wachtlijsten anderzijds is dit uitgangspunt op korte termijn niet haalbaar”, zo luidt de conclusie op dit moment. De inzet is om dit vanaf 1 januari 2024 wel weer enigszins mogelijk te maken.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

uncategorized

Sabine is de belangrijkste vrouw in mijn leven. Ze staat altijd klaar voor mij en onze dochter. Onderneemt veel leuke dingen maakt elke zondag heerlijke ontbijtjes en daarnaast werkt ze zich ook nog een slag in de ronde. Net als thuis staat ze op werk ook altijd voor iedereen klaar en heeft ze een luisterend oor. Tijd om haar eens flink te verwennen met een heerlijke welness

today3 mei 2023 79


0%