Nieuws

Het onderwijs in Almere moet beter, maar hoe?

today8 maart 2024 5

Achtergrond
share close

Hoe moet het onderwijs in Almere worden klaargestoomd voor de toekomst? Daarover gingen vertegenwoordigers van het onderwijs, de jeugdzorg en leden van de gemeenteraad Almere donderdagavond in gesprek.

Ze wisselden met elkaar van gedachten. Onder andere over de vraag hoe voorschoolse voorzieningen en basisscholen ervoor kunnen zorgen dat alle kinderen in Almere toegang hebben tot kwalitatief hoogstaand onderwijs, en dat alle kinderen zich in gelijke mate kunnen ontwikkelen op het gebied van basisvaardigheden, ongeacht hun achtergrond.

Hun inbreng wordt meegenomen in de LEA, de Lokale Educatieve Agenda 2024-2028. Het doel van de LEA is een samenwerking tussen de gemeente, (voor)schoolbesturen en andere lokale betrokkenen in het onderwijs- en jeugdwerkgebied.

Waar ging het over?

Diverse deskundigen uit het basis, voortgezet en hoger onderwijs, het welzijn en de jeugdzorg legden aan de leden van de gemeenteraad uit welke onderwerpen zij van belang achten. De discussie vond plaats in het pand van het ROC van Flevoland in Almere.

Volgens Tijl Koenderink van Passend Onderwijs Almere heeft Almere veel werk te doen als het gaat om armoedebestrijding, laaggeletterdheid en het versterken van de sociale cohesie. Volgens Koenderink staat of alles met preventie, het vroegtijdig signaleren van problemen en samenwerking tussen onderwijs, gemeente en zorgorganisaties.

“Als we dat niet doen, dan hebben we heel veel jeugdhulp en heel veel complexe problemen die we met elkaar moeten oplossen en die zijn op en gegeven moment ook niet meer te betalen.” Koenderink bracht daarnaast het lerarentekort in de stad onder de aandacht, alsmede het huisvestingsprobleem van docenten. “Er is nu een tekort van 25% in het basisonderwijs. Dat betekent dat we één op de vier leerkrachten te weinig hebben.”

Wat vindt de politiek?

De raadsleden die aan de discussie meededen deelden de zorgen uit het werkveld. Volgens VVD raadslid Robert Mijnders is het lerarentekort het eerste wat de gemeente zou moeten aanpakken. Mijnders ziet daarnaast de kwaliteit van de schoolgebouwen in de stad als groot probleem. “Ik heb geconstateerd dat er scholen zijn in Almere waar kinderen letterlijk op de gang zitten omdat er te weinig lokalen zijn.”

Mijnders hekelt ook de staat waarin diverse gebouwen zich bevinden. Volgens het raadslid zijn meerdere gebouwen moeilijk warm te krijgen door slechte isolatie. Mijnders zegt daarom te werken aan een voorstel dat de voorgenomen nieuwbouw van basisschool De Driemaster in Stedenwijk niet langer wordt uitgesteld.

Een andere vraag waarover werd gesproken lag in het thema ‘welbevinden’. Daarin gingen de deelnemers aan de discussie in gesprek over de vraag hoe onderwijsinstellingen, jeugdzorg en andere partners kunnen samenwerken om het welzijn van kinderen en jongeren tot 27 jaar te waarborgen.

De input wordt meegenomen in een voorlopig document dat medio april wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Gemeente waarschuwt voor oplichters: ‘Bieden namens ons diensten aan’

De gemeente Almere waarschuwt inwoners voor oplichters die doen alsof ze diensten aanbieden als samenwerkingspartner van de gemeente. Dit terwijl dat helemaal niet klopt volgens het Facebook-account van de gemeente. Ze roept inwoners dan ook op om alert te zijn. Het gaat volgens de gemeente om bijvoorbeeld riolerings- of energiebesparingsdiensten. Door aan te geven dat ze samenwerken met de gemeente, is de informatie geloofwaardiger. Dat terwijl in een aantal gevallen […]

today8 maart 2024 16


0%