Nieuws

Het lerarentekort is het grootst in Almere, blijkt uit onderzoek

today8 februari 2023 92

Achtergrond
share close

Het lerarentekort is in Almere hoger dan in andere grote steden. Dat blijkt uit een landelijk rapport dat de gemeente donderdag bespreekt tijdens de Politieke Markt. Met een tekort van 19,2 procent aan leerkrachten in het primair onderwijs heeft Almere, op papier, relatief het grootste tekort.

In het rapport is te lezen dat het lerarentekort in de praktijk nog groter is omdat er geregeld onderwijsassistenten en stagiaires voor de klas staan in plaats van gediplomeerde onderwijzers. Het afgelopen jaar zijn er op de lerarenopleiding Pabo van Windesheim wel meer zogenoemde zij-instromers opgeleid, mensen die vanuit een ander beroep de overstap maken, maar dat heeft het tekort nog niet teruggedrongen.

Ook het Noodplan Lerarentekort Almere dat de gemeente uitvoert samen met de onderwijspartners heeft nog niet het gewenste resultaat. De gemeenteraad heeft 1,6 miljoen euro ter beschikking gesteld voor dat noodplan. De raadsleden spreken donderdagavond opnieuw over dit urgente en groeiende probleem.

Wethouder Roelie Bosch komt tijdens de Politieke Markt met een aantal aanvullende maatregelen om het tekort een halt toe te roepen. Om het voor leraren gemakkelijker te maken om in Almere te komen werken, wil het college dat ze voorrang krijgen bij het huren van een vrije sectorwoning.

Het college van burgemeester en wethouders komt ook met een voorstel voor de aanpassing van de ‘Huisvestingsverordening’ waardoor het mogelijk is om bij het project Annapark 50 tijdelijke sociale huurwoningen met voorrang aan onderwijzers toe te wijzen. Samen met de schoolbesturen onderzoekt het college ook of het mogelijk is om leraren die buiten Almere wonen een hogere reiskostenvergoeding aan te bieden.

Verder wil de gemeente het onderwijs anders organiseren. Er wordt dan gedacht aan teams waarin volledig bevoegde leraren lesgeven samen met ongediplomeerde onderwijsassistenten, ondersteuners, leraren in opleiding of vakspecialisten.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Zo’n 200 wrakkenpalen worden vervangen

Zo’n 200 blauw-witte wrakkenpalen in Flevoland, met bovenop de bekende rode scheepjes, worden de komende maanden vervangen. De palen geven aan dat er eeuwen geleden op die plek een schip is vergaan en dat het wrak daarvan in de grond is gevonden. De wrakkenpalen zijn er twintig jaar geleden neergezet als een project van een paar jaar. Lang niet alle palen zijn gebleven, maar het zijn er volgens de provincie […]

today8 februari 2023 73 1


0%