Nieuws

Gemeente wil 2,5 miljoen uitgeven voor aankoop oude zorgcentra

today4 juni 2024 12

Achtergrond
share close

De gemeente Almere heeft de intentie om gezondheidscentrum De Driehoek in Staatsliedenwijk en gezondheidscentrum Oost in Almere Haven van Zorggroep Almere te kopen. Gezondheidscentrum Oost is volledig leeg. Er zijn in gezondheidscentrum De Driehoek nog diverse ruimten die Zorggroep Almere huurt, maar er zijn ook externe huurders en er is sprake van leegstand.

De gemeente zegt dat beide panden belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de buurt en het behoud van voorzieningen in de stad. Daarom vindt de gemeente het interessant om deze panden te kopen.

Gezondheidscentrum Oost

Het gezondheidscentrum Oost aan de Kolkgriend in Almere Haven is in de loop van dit jaar gesloten. Het gezondheidscentrum was verouderd en daarom moest Zorggroep Almere het verlaten.

De gemeente hoopt dat de aankoop van Gezondheidscentrum Oost ervoor zorgt dat het niet in handen komt van speculanten. Door de aankoop kan de gemeente beter sturen op de ontwikkeling van de buurt. Dit geeft de mogelijkheid om samen met partners een plan te maken dat goed past bij de omgeving. Ook kan het nabijgelegen buurtcentrum Meenten/Grienden hierbij betrokken worden.

Het gebouw blijft eigendom van de gemeente tot de ontwikkeling van het gebied begint. Eerst wordt het gebouw tijdelijk beheerd om leegstand te voorkomen, terwijl een ontwikkelingsplan wordt gemaakt. De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 50.000 euro en worden betaald uit een speciaal fonds. Er is 105.000 euro aan achterstallig onderhoud, maar dat hoeft volgens de gemeente niet meteen gedaan te worden.

Gezondheidscentrum de Driehoek

In de Driehoek is sprake van een andere situatie dan bij gezondheidscentrum Oost. Het gebouw wordt verhuurd aan verschillende gebruikers, zoals zorgverleners, welzijnsorganisatie De Schoor en het wijkteam van de gemeente. Er is momenteel enige leegstand, maar zowel het wijkteam als De Schoor willen meer ruimte, dus dit kan na aankoop worden opgevuld.

De aankoop van dit pand is volgens de gemeente belangrijk vanwege de beperkte beschikbaarheid van maatschappelijk vastgoed in de buurt en de fysieke en sociale kwetsbaarheid van de wijk. Het gebouw kan volgens de gemeente met de huidige huurinkomsten bijna kostendekkend worden geëxploiteerd. Er wordt wel een tijdelijk verlies van ongeveer €30.000 verwacht voor 2025, dat in de jaarrekening wordt opgenomen. Binnen een jaar komt er een plan voor de verdere invulling van de locatie.

Gemeenteraadsleden hebben vijf dagen de tijd om aan te geven of zij hier eerst over willen praten. Als er geen bezwaar komt, gaat de koop door.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Wegwerkzaamheden bedrijventerrein De Steiger in Haven

Vanaf maandag 3 juni tot en met vrijdag 14 juni zijn er asfaltwerkzaamheden op bedrijventerrein De Steiger. Eerst wordt de huidige laag asfalt verwijderd, waarna de rijbaan opnieuw geasfalteerd wordt met nieuwe belijningen en markeringen. De werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. De eerste fase is van 3 tot 7 juni. In deze periode vinden de werkzaamheden plaats tussen de Noorderdreef en de Steigerdreef. De tweede fase is van 10 […]

today3 juni 2024 2


0%