Nieuws

Geen schoolreisje voor Almeerse basisschool, maar wel andere activiteiten

today4 juni 2024 7

Achtergrond
share close

Basisschool Caleidoscoop in de Almeerse Filmwijk gaat andere activiteiten organiseren nu de kinderen van de school dit jaar niet op schoolreisje kunnen gaan. Dat zegt Robert Poggenklaas, de directeur van de school. Doordat er door te weinig ouders een vrijwillige ouderbijdrage is betaald en het schoolreisje ook niet uit de begroting gehaald kon worden, is in overleg met het MT van de school besloten om het uitje te schrappen.

In de schoolgids staat dat de totale ouderbijdrage 59 euro per jaar is, daarvan is 34 euro voor het schoolreisje. In groep acht gaan kinderen drie dagen op kamp. Dan is de totale ouderbijdrage 99 euro per kind.

“Een bus alleen al kost 800 euro”— Robert Poggenklaas, Directeur Caleidscoop

De Almeerse VVD heeft naar aanleiding van het afgelaste reisje vragen aan het gemeentebestuur gesteld. Uit een rondgang van de partij blijkt dat 46 procent van de ouders de ouderbijdrage niet heeft betaald. De bijdrage is vrijwillig, maar niet alle ouders wisten dat. Daardoor was er te weinig geld binnengekomen om op schoolreisje te kunnen gaan.

Lees ook: Weer een school waar het schoolreisje niet doorgaat, pech voor 220 kinderen

Geen reis, wel feest

Poggenklaas laat weten dat dat niet betekent dat het hele feest niet doorgaat. Het geld dat wel beschikbaar is vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, wordt nu gebruikt voor onder meer het eindejaarsfeest. Dan kunnen de kinderen onder meer genieten van springkussens en een popcornkraam.

De rest wordt besteed aan verschillende activiteiten die verspreid door het hele jaar worden georganiseerd, zoals het paasontbijt en een cadeautje tijdens Sinterklaas. “Het moet een leuk jaar zijn met een variëteit aan sport- en cultuuractiviteiten”, zegt de directeur. “Maar een bus alleen al kost 800 euro.”

Keuzes

De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisjes loopt al een aantal jaar, zegt de directeur. Het geld wordt onder meer besteed aan schoolreisjes, maar ook bijvoorbeeld aan nieuwe tenues voor sporttoernooien. Daarvoor krijgt de school namelijk geen geld van het Rijk.

Als de ouders de bijdrage niet meer betalen, moeten er volgens de directeur keuzes gemaakt worden in wat wel en niet kan. Volgens de directeur was het ook niet mogelijk om het benodigde bedrag uit de begroting te halen. Het zou gaan om een bedrag van ruim 5.000 euro.

De directeur benadrukt dat de bijdrage vrijwillig is en dat schoolreisjes voor veel kinderen een meerwaarde hebben. Volgens hem is er ook altijd wel een oplossing als ouders het bedrag echt niet kunnen betalen, maar dat wel graag willen. Zo kan er gekeken worden of het mogelijk is om een deel van het bedrag te betalen.

“Ik durf niet mijn hand in het vuur te steken dat er volgend jaar wel een schoolreisje is”— Robert Poggenklaas, Directeur Caleidscoop

 

Btw-verhoging

De Caleidoscoop is niet de enige school die te maken heeft met een tekort aan de vrijwillige ouderbijdrage. Eerder werd ook al het schoolreisje van de Columbusschool geannuleerd.

Maar er zijn nog veel meer scholen die hiermee te maken hebben, zegt Caleidscoop-directeur. Nu in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet ook een btw-verhoging is opgenomen voor onder meer musea, vreest de directeur ook dat de schoolreisjes nog duurder worden.

“Als er niet meer ouders bereid zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan durf ik niet mijn hand in het vuur te steken dat er volgend jaar wel een schoolreisje is”, zegt hij.

Omdat Caleidoscoop nu de tweede Almeerse school is waarbij het schoolreisje niet doorgaat, heeft de VVD aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of deze wil overwegen of het beleid niet anders moet. “Bijvoorbeeld door afstand te nemen van wat landelijk is voorgesteld en een Almeerse aanpak in te stellen.”

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Gemeente wil 2,5 miljoen uitgeven voor aankoop oude zorgcentra

De gemeente Almere heeft de intentie om gezondheidscentrum De Driehoek in Staatsliedenwijk en gezondheidscentrum Oost in Almere Haven van Zorggroep Almere te kopen. Gezondheidscentrum Oost is volledig leeg. Er zijn in gezondheidscentrum De Driehoek nog diverse ruimten die Zorggroep Almere huurt, maar er zijn ook externe huurders en er is sprake van leegstand. De gemeente zegt dat beide panden belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de buurt en het behoud […]

today4 juni 2024 12


0%