Nieuws

Energiefixers langs de deuren in Almere om armoede aan te pakken

today4 juli 2023 17

Achtergrond
share close

Vijfduizend huishoudens in Almere krijgen een energiefixer aan de deur. Deze fixer geeft Almeerders tips om energie te besparen en treft waar nodig direct besparende maatregelen. Deze maatregelen zijn gratis voor de inwoners en leveren volgens de gemeente bij de huidige energieprijzen al snel een besparing van enkele tientjes tot wel honderden euro’s per jaar op.

Yvonne van Ommeren uit de Almeerse Stedenwijk heeft al bezoek gehad van een fixer en is er heel blij mee: “Hij is met mij het huis door gegaan en we hebben allemaal lampen verwisseld voor led-lampen. Ik heb ook een waterbesparende douchekop gekregen. Je merkt er niets van”, vertelt de enthousiaste Van Ommeren. De fixer heeft verder nog ventilatoren onder de radiatoren geplaatst. En hij heeft schakeldozen achtergelaten, zodat apparaten die op stand-by blijven staan ook echt uitgeschakeld kunnen worden.

De energiefixers gaan aan de slag in de Hoven, de Werven, het centrum van Almere Haven, de Stedenwijk, de Staatsliedenwijk, de Bouwmeesterbuurt en de Molenbuurt. Ze geven ook advies welke maatregelen er nog meer getroffen kunnen worden om te besparen. De inzet van de fixers is onderdeel van een groter aanvalsplan van de gemeente om (energie-)armoede in Almere te bestrijden. Daar wordt ruim 18 miljoen euro voor uitgetrokken.

Laagdrempelige hulp

Wethouder Alexander Sprong is verantwoordelijk voor de aanpak en hij is te gast bij mevrouw van Ommeren. Hij krijgt een rondleiding door alle kamers. “Wij hebben ervoor gekozen om langs de deuren te gaan, om de hulp zo laagdrempelig te houden. We wilden niet dat mensen subsidie-formulieren in moesten vullen. Dan maak je het onnodig lastig. Ook een doos opsturen, met bijvoorbeeld led-lampen is niet de oplossing. Dan blijft die doos bij een deel van de mensen op de kast staan”, zegt Sprong.

De energiefixer is maar één voorbeeld van de ondersteuning die de gemeente biedt. Inwoners die niet in een wijk wonen waar de fixers langskomen, kunnen wel contact zoeken met de gemeente. In dat geval kan het zo zijn dat er iemand van de Fixbrigade bij die inwoners langs komt. Die kan laten zien met welke kleine hulpmiddelen er bespaard kan worden in huis.

Extra subsidie voor organisaties
Organisaties zoals de Voedselbank, het Jeugdfonds Sport en Cultuur, het Fonds voor Bijzondere Noden en het Rode Kruis kregen vorig jaar al extra subsidie om te helpen bij de gestegen armoedevraag uit de stad. De gemeente houdt er nu al rekening mee dat ook dit jaar extra geld naar deze organisaties gaat.

En er is ook geld apart gezet voor noodhulporganisaties om schrijnende gevallen te ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gezinnen die echt niet meer rond kunnen komen. De gemeente maakt het daarnaast voor 225 Almeerders met een laag inkomen mogelijk om te sporten of om te genieten van cultuur. Dat gaat via het Volwassenenfonds.

Eén armoedeloket
Inwoners die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen moeten vaak hun verhaal opnieuw vertellen. De gemeente wil de toegankelijkheid van voorzieningen simpeler maken. Een betere uitwisseling van gegevens moet het voor inwoners makkelijker maken om verschillende aanvragen te doen.

Ook komt er een laagdrempelige en toegankelijke plek in Almere Haven. Daar kunnen inwoners terecht met vragen over energie en geldzaken. Maar ook om voor een klus klein gereedschap te lenen of voor een doorverwijzing naar andere hulpverlening. Met die locatie in Almere Haven wil de gemeente experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening die dicht bij inwoners staan.

Nieuw team voor vroegsignalering
Bij welzijnsorganisatie De Schoor is sinds kort een nieuw team aan de slag dat zich bezighoudt met ‘vroegsignalering’. Nutsbedrijven, zorgverzekeraars en woningcorporaties laten het de gemeente weten wanneer er bij een huishouden betaalachterstanden zijn. Op basis van die signalen neemt het team contact op. Dat kan door een huisbezoek, een e-mail, een kaartje of sms. Hiermee worden in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners met financiële problemen benaderd. Zo kan snel hulpverlening worden opgestart, zodat inwoners niet in een schuldenmoeras verdrinken.

Als je als kind thuis woont en gaat werken, terwijl je ouders een uitkering hebben, dan heeft dat financiële consequenties voor die uitkering. De gemeente heeft nu de zogenoemde kostendelersnorm verhoogd tot 27 jaar. Dat geeft voor sommige gezinnen weer een paar jaar lucht, omdat het inkomen van het thuiswonende kind dan pas later gaan meetellen.

Verder heeft de gemeente nog een flink aantal regelingen verbeterd en onderzoekt zij ook of er op het gebied van mondzorg nog iets te regelen valt. Inwoners met weinig geld besparen vaak het eerst op de tandarts of de mondhygiëniste. En komt een rekening voor de dierenarts even niet uit, dan springt de gemeente ook daar bij.

‘Het Rijk is aan zet’
De gemeente realiseert zich terdege dat al deze maatregelen een flinke steun in de rug zijn, maar niet de oplossing. Wethouder Froukje de Jonge: “We weten al langer dat steeds meer Almeerders niet genoeg geld hebben om een beetje fatsoenlijk rond te kunnen komen. We zien dat bij steeds meer groepen: werkenden, niet-werkenden en ook ouderen. Door de stijgende kosten voor levensonderhoud, zorg en een te ingewikkelde toegang tot hulp komen mensen in financiële problemen. Ook omdat het sociaal minimum te laag is. Mensen die kort of langer steun van de overheid nodig hebben, krijgen gewoon te weinig geld voor minimaal levensonderhoud. Basisvoorzieningen zijn een grondrecht en het Rijk is aan zet.”

Inwoners die denken recht te hebben op een regeling of op tegemoetkomingen, kunnen contact zoeken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Almere, 14-036. In het najaar start er een campagne om alle gemeentelijke regelingen onder de aandacht van de inwoners te brengen.

Dit bericht is tot stand gekomen door een samenwerking tussen 1Almere en Omroep Flevoland.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Collecteweek Stichting Opkikker deze week van start

De collecteweek van Stichting Opkikker gaat deze maandag 3 juli van start. Collectanten in Almere gaan de straat op om geld in te zamelen. De Almeerse stichting, die inmiddels 28 jaar bestaat, gebruikt het geld om bijzondere dagen te organiseren voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Het geld dat wordt opgehaald, wordt gebruikt voor het organiseren van Opkikkerdagen. Ieder kind krijgt een Opkikkerdag waarbij de hele familie een dag […]

today3 juli 2023 24


0%