Nieuws

Almere reserveert 50 sociale huurwoningen voor leraren

today19 december 2023 7

Achtergrond
share close

Om het lerarentekort in Almere tegen te gaan, worden er volgend jaar vijftig sociale huurwoningen in de stad beschikbaar gesteld voor docenten. “Zo kunnen we leerkrachten binden en behouden in onze stad”, zegt onderwijswethouder Roelie Bosch.

Ze heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties. De huizen worden volgend jaar toegewezen en zijn vanaf 2025 klaar om in te wonen. Bosch: “Het tekort is hiermee niet op te lossen, hooguit te beperken.”

Het lerarentekort in het regulier en speciaal basisonderwijs groeit in Almere harder dan in andere grote Nederlandse steden. Door het relatief hoge aantal jongeren is de leerlingengroei er hoger, terwijl het aantal leraren net zo hard afneemt als in andere grote steden.

Noodplan

Sinds 2020 hebben leraren in Almere al een voorrangspositie op een huurwoning in de vrije sector. Toen werd het Noodplan Lerarentekort Almere gelanceerd en was sprake van een tekort van 135 voltijdbanen. Inmiddels is dat aantal verdrievoudigd tot 325 in het regulier en 78 in het speciaal basisonderwijs.

Dat wil niet zeggen dat het Noodplan niet goed werkt, vindt Bosch. In het plan is destijds onder meer besproken hoe de personeelsinstroom vergroot kan worden en personeel behouden kan worden. Ook werd afgesproken om niet-bevoegd personeel voor de klas te zetten en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

“Dat heeft duidelijk resultaat”, zegt de wethouder. De uitval van leerkrachten is sindsdien verminderd en het aantal zij-instromers is gegroeid. “En steeds meer onderwijsassistenten en leraarondersteunend personeel komen scholen binnen.”

Regionale aanpak

Het Almeerse plan is inmiddels uitgebreid naar een regionale aanpak, waarbij de gemeente samen met schoolbesturen, de Onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs probeert het lerarentekort tegen te gaan. “Dat kost tijd, maar is hoopgevend. We kunnen het tekort niet oplossen en dat is een probleem in de stad. Maar één ding is zeker: het tekort zou nog hoger zijn als we deze maatregelen niet zouden nemen.”

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Aangepaste dienstregeling voor het OV tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie zullen de bussen en treinen in en rondom Almere een aangepaste dienstregeling rijden. Zowel NS als Keolis laat weten tijdens de kerstdagen (25 en 26 december) en rond de jaarwisseling minder te rijden. De NS geeft aan tijdens de kerstvakantie minder reizigers te hebben dan voor of na de vakantie. Daarom gaan zij twee weken lang de weekenddienstregeling toepassen. Kerstdagen en Oudjaarsdag Op 25 en 26 december […]

today18 december 2023 7


0%