Nieuws

Almere koploper aantal meldingen kindermishandeling, vechtscheidingen groot probleem

today18 oktober 2023 7

Achtergrond
share close

Almere kent tweeënhalf keer meer meldingen van kindermishandeling dan het landelijk gemiddelde. Daarmee staat Almere bovenaan de lijst met 10 grote steden. De meldingen komen bij Veilig Thuis terecht. Dat is het landelijke meldpunt van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Volgens wethouder Roelie Bosch heeft dat deels te maken met de grote bereidheid bij bijvoorbeeld buren, familie, zorginstellingen en scholen om kindermishandeling te melden. “Wij hebben juist die meldpunten en de mogelijkheid om te melden onder de aandacht gebracht. Wij denken dat dat echt meespeelt in het hogere aantal meldingen.”

Veel vechtscheidingen
Maar dat is nog niet alles. De wethouder denkt dat de thuissituatie ook een rol speelt bij het hoge aantal meldingen van kindermishandeling in de stad. Bosch zegt onderzoek te hebben gedaan naar ‘de sociale staat van Almere’. Zo heeft de gemeente gekeken naar de kenmerken van Almere. “Het gaat met een heleboel bewoners goed, maar wij staan het hoogste op de lijst van het aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen. Wij kennen veel vechtscheidingssituaties. Ja, dat is wel een kenmerk.”, zegt Bosch.

Veiligheid van het kind staat voorop
Kindermishandeling heeft verschillende vormen zoals fysiek geweld, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing of dat kinderen getuige zijn van ruzie tussen de ouders. De meldingen daarover komen bij Veilig Thuis binnen. Die worden door een team bestudeerd om te kijken hoe dringend de situatie is.

Bij de beoordeling van de meldingen staat de veiligheid van het kind centraal. In veel gevallen kan Veilig Thuis zelf in actie komen. Zo worden gezinnen benaderd om ze te helpen. Ook kan het zijn dat een gezin bij een zorgaanbieder wordt gemeld. In extreme gevallen kan beroep worden gedaan op kinderbescherming.

Yaëla Kok van Veilig Thuis Flevoland zegt ontzettend veel meldingen binnen te krijgen over allerlei vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij herkent het beeld dat wethouder Bosch schetst over vechtscheidingen: “Het is heel opvallend dat er veel meldingen binnenkomen over echtscheidingsproblematiek en de conflicten tussen ouders waar kinderen de dupe van zijn.” Uit cijfers van Veilig Thuis blijkt dat Almere na Rotterdam op de tweede plek staat wat betreft partnergeweld.

Beter samenwerken
Volgens Kok zijn er overal wachtlijsten, waardoor gezinnen lang moeten wachten voordat ze geholpen worden. “Daarbij heb je heel veel verschillende organisaties, waarbij ze allemaal toch soms een beetje helzelfde doen om een eerste beeld te krijgen.”

Kok is van mening dat een goede samenwerking tussen de verschillende partijen kan bijdragen aan het verminderen van het aantal meldingen van kindermishandeling. “Op dit moment is een interessant project gaande. Dat project heet ‘Proeftuin’, waarbij verschillende professionele organisaties betrokken zijn. Het doel is om heel kritisch te kijken hoe we nou beter kunnen samenwerken om de onveiligheid binnen sommige gezinnen eerder en duurzamer te doen stoppen.”

Volgens wethouder Bosch is kindermishandeling een serieus maatschappelijk probleem. “Heel vaak zien we natuurlijk ook dat ouders onderling elkaar de tent uit vechten. Wij willen ook ouders er attent op maken, je hebt een verantwoordelijkheid als ouder dat je een kind hebt, en dat je er voor zorgt dat het goed gaat bij jou zelf thuis.”

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Jeugd-tbs voor Almeerder die bij explosie tenen verloor

Een 18-jarige Almeerder die vorig jaar oktober in een straat in Utrecht een explosief liet afgaan, is veroordeeld tot jeugd-tbs. De rechter legde ook een jaar jeugddetentie op, maar die straf heeft de Almeerder in voorarrest al uitgezeten. Wel moet de 18-jarige nog tweeduizend euro schadevergoeding betalen aan de bewoner van een hoekhuis waarnaast de explosie plaatsvond. De Almeerder werd aanvankelijk verdacht van poging tot moord of doodslag, maar volgens de […]

today18 oktober 2023 8


0%