Nieuws

74 mensen in Almere kregen per ongeluk geen inburgeringsplicht opgelegd

today7 september 2023 3

Achtergrond
share close

Vorig jaar hebben 74 nieuwkomers in Almere geen bericht ontvangen over hun inburgeringsplicht. Dit is gebleken uit een evaluatie van de gemeente Almere. De gemeente geeft aan de fout te repareren en de migranten een “passend aanbod” te bieden. Hoe dit moet gebeuren is nog niet bekendgemaakt.

De fout is volgens de gemeente het gevolg van een probleem in de gegevensuitwisseling tussen de landelijke diensten Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In 2022 is in Nederland een nieuw inburgeringsstelsel ingevoerd. Hierdoor ligt er veel meer verantwoordelijkheid bij gemeenten. Het oude inburgeringsstelsel legde de verantwoordelijkheid voor inburgering voornamelijk bij de migranten zelf. Zij moesten hun inburgering zelf organiseren en financieren.

De nieuwe wet heeft betrekking op drie specifieke groepen inburgeraars in Almere. Dit zijn de vergunninghouders, oftewel vluchtelingen met een verblijfsvergunning, gezinsmigranten, buitenlandse partners van Nederlandse burgers, en een diverse groep overige migranten, bijvoorbeeld geestelijken zoals imams en rabbi’s en slachtoffers van mensenhandel.

Moeizame start

De start in Almere verliep turbulent. Administratieve hobbels, tekorten in onderwijzend personeel en de complexiteit van financiële zorg zijn een aantal uitdagingen waar de stad mee te maken kreeg.

Vooral op het gebied van financiële zorg ging niet alles even goed. “De vergunninghouders zijn financieel ontzorgd op de betaalgebieden huur en ziektekosten, voor de kosten van het gas, water en de elektra zijn de vergunninghouders het afgelopen jaar zelf verantwoordelijk gebleven.”

833 vergunninghouders

In totaal ving Almere vorig jaar 833 vergunninghouders op die binnen de nieuwe wetgeving vallen. Zij zijn afkomstig uit 52 landen. Het aantal vrouwelijke vergunninghouders stijgt sneller dan het aantal mannen. Inmiddels is 46 procent van de vergunninghouders vrouw, op 1 januari 2017 was dit nog 36 procent. Volgens de gemeente is een mogelijke verklaring hiervoor een stijging van het aantal (vrouwelijke) nareizigers.

De gemeente geeft aan in 2023 door te willen werken aan de verbinding tussen inburgering en participatie. Dit gebeurt onder meer door banenmarkten voor anderstaligen en een samenwerking met het COA en Randstad met de pilot ‘Toeleiding naar werk’.

Written by: arno

Rate it

Vorig bericht

Nieuws

Treinverkeer naar Schiphol beperkt door sein- en wisselstoring

Treinreizigers richting Schiphol moeten woensdag rekening houden met vertragingen. Van en naar het vliegveld rijden er veel minder treinen. Dat komt door een sein- en wisselstoring. De NS verwacht dat de storing om 12:30 uur voorbij is. Eerder reden er door de storing al geen intercity’s van Almere naar Leiden Centraal. Ook de verbindingen van en naar Lelystad Centrum, Utrecht Centraal, Leiden Centraal en Amersfoort Centraal zijn getroffen door de […]

today6 september 2023 5


0%