Huidig liedje

Current show

Non Stop

17:00 19:00

Current show

Non Stop

17:00 19:00

Background

Hoe gaat Almere op weg naar ‘Het nieuwe normaal’?

Written by on 12 juni 2020

Almeerders bewegen langzaam maar zeker steeds meer vanuit de crisisfase naar de ‘herstelfase’ in de coronacrisis. Dat ziet ook de politieke partij NIDA Almere. Maar hoe gaat dat precies?

Beeld

De fractie van NIDA Almere heeft daarom een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd de ontwikkelingen rondom Coronacrisis in Almere in kaart te brengen. NIDA Almere wil dat de raad zo snel als dat kan geïnformeerd wordt over de nodige inspanningen die het college noodzakelijk acht om Almere verder de helpen aan een gezonde anderhalve meter samenleving.

Herstel

“We mogen steeds ietsjes meer. Daarom willen we graag geïnformeerd worden over de plannen van het college met betrekking tot de ‘herstelfase’ coronacrisis”, schrijft fractiefractievoorzitter Hassan Buyatui. Het gaat vooral op de programma’s die door de coronacrisis hard zijn geraakt, zoals zorg en welzijn, werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit, onderwijs, sport en cultuur, enz. Ons verzoek is om deze informatie vóór het zomerreces te krijgen”.

Schriftelijke reactie

Wij brengen op dit moment de mogelijke langetermijneffecten van corona in Almere op de verschillende domeinen in beeld, aldus het college in een schriftelijke reactie. “Deze willen wij graag met uw raad delen. Wij weten niet of dat voor het zomerreces nog lukt, maar streven dan in ieder geval zo snel mogelijk na het reces.” voegde het college toe.

Bron: 1Almere.nl.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *