Huidig liedje

Current show

In de avond show

17:00 19:00

Current show

In de avond show

17:00 19:00

Background

Gemeente kijkt naar lokale steunmaatregelen cultuursector

Written by on 1 april 2020

De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele sector in heel Nederland en ook in Almere. Nu de maatregelen voor grootschalige bijeenkomsten verlengd zijn tot 1 juni wordt de impact groter, en het vinden van nieuwe data ingewikkelder. De gemeente Almere wil daarom lokale steunmaatregelen voor de cultuursector.

Impact

“Hoe lang de crisis duurt en wat de werkelijke impact voor de Almeerse cultuursector zal zijn, kunnen we nu nog niet overzien. Duidelijk is in ieder geval dat de sector hulp nodig heeft”, aldus de gemeente. “Inmiddels wordt er in heel Nederland door brancheverenigingen en sectorinstituten, het Rijk en de gemeenten en provincies geïnventariseerd hoe groot de gevolgen van deze crisis zullen zijn. Hoe scherper we de gevolgen in beeld hebben, hoe beter we hierop kunnen reageren met gepaste maatregelen”.

Samen met Cultuurfonds Almere inventariseert ook gemeente Almere de gevolgen voor de Almeerse cultuursector. Instellingen, makers en anderen kunnen via het mailadres van het Cultuurfonds Almere mailen of bij het team cultuur van de gemeente Almere aangeven waar zij tegenaan lopen”.

De lange termijn

“Vanuit Almere, de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de cultuurregio Flevoland zijn we nauw betrokken bij het overleg over de maatregelen die op de korte, middellange en lange termijn genomen moeten worden”, meldt de gemeente Almere. Het Rijk en ook de provincie, rijksfondsen en grote private fondsen hebben inmiddels coulancemaatregelen aangekondigd. “Vanzelfsprekend sluiten wij hier in Almere op aan. Deze maatregelen gelden voor alle culturele organisaties en makers die subsidie ontvangen van de gemeente en/of Cultuurfonds Almere”.

Deadline

De deadline voor aanmelding wordt verschoven: “We verschuiven de deadline voor het indienen van de jaarverantwoording naar 1 juni 2020. Indien dit ook dit niet haalbaar blijkt verzoeken we culturele instellingen om contact op te nemen met de afdeling cultuur”.

Op de websites van de gemeente Almere en het Cultuurfonds Almere staat een overzicht van de algemene maatregelen die het kabinet genomen heeft voor ZZP-ers en het MKB en hoe daar gebruik van gemaakt kan worden in Almere en Flevoland.

Bron: 1Almere.nl.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *